İNSAN KAYNAKLARI


İNSAN KAYNAKLARI

Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve firmaya bağlılıklarını ön planda tutmak,
Çalışanlarımıza kendini geliştirme olanakları sağlayarak verimliliklerini en üst düzeye çıkarmak
Çalışanlarımız arasında fırsat eşitliği yaratmak,
Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,
Çalışanlarımızın, maddi ve manevi haklarının korunmasını gözetmek,
İşe alım, yerleştirme ve organizasyon yapılanmalarında rasyonel, hakkaniyetli ve firma hedefleri doğrultusunda değerlendirme yapmak,
İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.